Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Lås i Vintrosa

KeyFree Nordic AB
Org.nr: 556982-8477
Bolagets verksamhet skall vara att sälja varor och tjänster inom området lås och skydd, i första hand via webbutik, samt därmed förenlig verksamhet.
NOB Konsult AB
Org.nr: 556872-8165
Bolaget skall bedriva konsult- och serviceverksamhet inom lås och säkerhet, äga och förvalta aktier samt annan därmed förenlig verksamhet.