Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Lås i Västerås

Aktiebolaget Arvid Svensson
Org.nr: 556050-9795
Bolagets verksamhet skall, direkt eller indirekt, omfatta följande områden: äga och förvalta fast och lös egendom försäljning av järn, stål och metaller äga och förvalta fastigheter äga fartyg och bedriva rederiverksamh ...
AROS Polymerteknik AB
Org.nr: 556531-8820
Bolaget skall inom verkstadsindustrin bedriva limning, gjutning och tätning samt försäljning och utbildning inom polymera material samt dess kringutrustning. Inom byggnadsindustrin applicera lås- och tätningsvätska på rö ...
Byggvårdsmagasinet Enköping
Org.nr: 650426-XXXX
Inköp och försäljning av vedspisar och kamintillbehör - bakungslucka, sotspjäll- och luckor, kaminkronor, sättugnsplatta, spissett, eldhundarInnerdörrar,kakelugnar, fönster,Pardörrar & ytterdörrar, VVS produkter, gardero ...
Certego AB
Org.nr: 556529-5911
Bolaget skall bedriva verksamhet inom lås- och säkerhetsområdet, ävensom bedriva därmed förenlig verksamhet.
Larm & Tele & Säkerhetsteknik i Västerås AB
Org.nr: 556798-5162
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva försäljning och installation av lås och säkerhetsprodukter samt elektronisk övervakningsutrustning och därmed förenlig verksamhet.
Larmservice i Mälardalen AB
Org.nr: 556392-4363
Bolaget skall tillverka, försälja och montera säkerhetsprodukter, företrädesvis säkerhetsdörrar, galler, larm, lås och postfack för bostadshus samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Linders Larm AB
Org.nr: 556435-1681
Bolaget skall bedriva verksamhet inom lås- och säkerhetsområdet ävensom bedriva därmed förenlig verksamhet.
Linders Säkerhets AB
Org.nr: 556444-4890
Bolaget skall driva låssmedsverksamhet, handel och konsultverksamhet med värdeskydds-, lås- och passersystem, projektering av lås- och säkerhetssystem, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Lundkvist Lås & Nycklar AB
Org.nr: 556127-9620
Bolaget skall driva verkstadsrörelse inom låsbranschen samt idka därmed förenlig verksamhet.
Lås & Säkerhetscenter I Mellansverige KB
Org.nr: 969674-3500
Försäljning och installation av lås, låssystem samt elektroniska säkerhetsprodukter såsom larm i alla omfattningar, passersystem, kameraövervakning och porttelefoner. Jour dygnet runt.
Lås & Säkerhetstjänst A.F. i Eskilstuna AB
Org.nr: 556389-1778
Bolaget skall bedriva försäljning och installation av lås, inbrottslarm, brandlarm, passersystem, tyngre säkerhetsprodukter främst med inriktning på skyddsrum samt ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Låscenter i Västerås AB
Org.nr: 556216-7469
Bolagets verksamhet ska vara att sälja och installera lås och säkerhetsprodukter.
Låsgiganten AB
Org.nr: 556942-5233
Försäljning av lås, säkerhetsprodukter och solskydd och därmed förenlig verksamhet
Nokas Teknik Öst AB
Org.nr: 556515-4993
Föremålet för bolagets verksamhet är försäljning och installation av inbrottslarm, brandlarm, passagesystem, övervakningsutrustning, lås, låsinstallationer, konsult- verksamhet avseende företagsadministration, samt därme ...
Pettersson & Barr i Sverige AB
Org.nr: 556264-4160
Bolaget skall bedriva försäljning och installation av lås, larm och annan säkerhets- och bevakningsutrustning samt idka därmed förenlig verksamhet.
Sensor security sverige AB
Org.nr: 556942-7122
Företaget skall bedriva verksamhet genom att projektera, installera samt utföra servicearbeten av brandlarm, inbrottslarm, kameraövervakning, passersystem, porttelefon, lås, bokningssystem, datanätverk.
Stendals El AB
Org.nr: 556146-4909
Bolaget skall bedriva produktutveckling, försäljning av lås och tekniska konsultationer inom brand och utryckningsfrågor samt därmed förenlig verksamhet.
Tsnäjtsål AB
Org.nr: 556650-5672
Bolaget skall bedriva försäljning och montering av lås- och säkerhetsprodukter företrädesvis dörr- och larm, köpa, sälja och förvalta värdepapper och fastigheter ävesom idka därmed förenlig verksamhet.