Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Lås i Vänersborg

PM Lås & Nyckelservice AB
Org.nr: 556674-7910
Bolaget skall bedriva låsservice och låssmedsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Puttes Lås & Nyckelservice AB
Org.nr: 556326-5064
Bolaget ska bedriva tillverkning och försäljning av nycklar och lås samt idka annan därmed förenlig verksamhet.