Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Lås i Uppsala

Ensure Trust Lås & Smide i Uppsala AB
Org.nr: 556517-3381
Bolaget skall bedriva lås-, smides- och byggnadsarbeten samt därmed förenlig verksamhet.
Lås och Säkerhetscenter i Uppsala AB
Org.nr: 556671-8531
Bolaget skall försälja och installera lås och säkerhetssystem samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Svensk Låsprojektering AB
Org.nr: 556846-9406
Bolaget skall bedriva projektering av lås och säkerhetssystem till byggnader och offentliga miljöer och utbildning inom dessa områden samt handel med värdepapper och fastigheter och därmed jämförlig verksamhet.