Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Lås i Upplands väsby

Bowema Teknik & Säkerhet AB
Org.nr: 556986-8614
Säkerhetsinstallationer såsom lås, larm, passagesystem, kameraövervakning, installation så som VVS verksamhet, bygg- verksamhet, markentreprenad, elinstallationer, IT-verksamhet. Webhandel inom berörda områden.
Falu säkerhetsteknik AB
Org.nr: 559014-0850
Bolaget skall bedriva larm-, el- och teleinstallationer samt försäljning och tjänster inom lås och därmed förenlig verksamhet.
Glas & Säkerhetskonsult 11 AB
Org.nr: 556868-8203
Aktiebolaget skall bedriva handel med värdepapper, äga och förvalta aktier och andelar och andra värdepapper. Handel med och äga fast egendom. Inköp av glas, bedriva glasmästeri, bedriva bilglasmästeri samt handel med sä ...
LM Gruppen Säkerhet AB
Org.nr: 556657-7929
Bolaget skall sälja lås och larm, säkerhetsprodukter och till- hörande tjänster, bedriva handel och import av elektroniska produkter för hushåll samt förvalta värdepapper och fastigheter samt idka därmed förenlig verksam ...
Lås & Nyckel I Stockholm AB
Org.nr: 556576-0245
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva försäljning och installation av larm och lås samt idka därmed förenlig verksamhet.
Tesen AB
Org.nr: 556796-4928
Bolaget skall bedriva försäljning och installation av larm och lås, äga och förvalta fast egendom, aktier och värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.