Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Lås i Umeå

Access Control Sweden AB
Org.nr: 556256-9367
Bolaget ska bedriva verksamhet inom administration, försäljning av säkerhetsprodukter, utbildning och konsultverksamhet inom området lås och säkerhet, utveckling av nya säkerhetsprodukter samt idka därmed förenlig verksa ...
Låskedjan i Umeå AB
Org.nr: 556564-8655
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva tillverkning, service och installation av lås, passersystem och larmanläggningar samt övrig låssmedsverksamhet, ävensom att idka därmed förenlig verksamhet.
Låssmeden i Umeå AB
Org.nr: 556254-9062
Bolaget skall bedriva låssmedsverksamhet, försäljning av lås och säkerhetsutrustning, utbildning och konsultverksamhet gällande lås och säkerhet samt idka därmed förenlig verksamhet.
Tegs Förråd & Lager AB
Org.nr: 556958-0045
Företaget skall bedriva uthyrning av förråd och lager till företag och privatpersoner. Försäljning av flytt- och förpackningsmaterial och lås.