Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Lås i Strängnäs

Leif Jonssons Fastighetsjour HB
Org.nr: 969605-8552
Installation, reparation och service inom fastighetsunderhåll innefattande el, VVS, lås, glas, måleri samt om- och tillbyggnad.
Mälardalens Jourbil AB
Org.nr: 556863-4595
Bolagets verksamhet är att bedriva installation, reparation och service inom fastighetsunderhåll innefattande el, VVS, lås, glas, måleri samt om- och tillbyggnad och därmed förenlig verksamhet.