Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Lås i Stenungsund

Securelocks & Fire i väst KB
Org.nr: 969726-1882
Handel och installation inom säkerhetsutrustning som lås, larm, övervakning, brandutrustning.
T Security AB
Org.nr: 556853-6568
Bolaget ska bedriva konsultationer inom lås- och säkerhets- lösningar samt bedriva därmed förenlig verksamhet.