Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Lås i Spånga

Rinkeby Glas & Lås AB
Org.nr: 556887-2120
Glasmästeri, låssmed, skomakeri, kemtvätteri, skrädderi samt fakturering och juridisk inkassoverksamhet.
Rinkeby Glas & Lås HB
Org.nr: 969693-8902
Glasmästeri, låssmed, skomakeri, kemtvätteri och fakturering med inkassotjänster.
Spånga Lås AB
Org.nr: 556229-3851
Bolaget skall bedriva låssmedsverksamhet, handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Säkerhetsteknik Lindholm och Kompani (SLOK) AB
Org.nr: 556775-9708
Bolaget ska sälja och installera lås och säkerhetssystem och därmed förenlig verksamhet.