Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Lås i Södertälje

Aktiebolaget Elitlås
Org.nr: 556168-8184
Bolaget skall utföra montering och reparationer av lås ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Fastighetsjouren G&K Jonsson HB
Org.nr: 969653-8439
Installation, reparation, service inom fastighetsunderhåll såsom el, VVS, glas, lås, värme och ventilation. Drift och underhåll av fastigheter.
Fot & Skotjänster Kringlan AB
Org.nr: 556761-9936
Bolaget ska bedriva reparation, tillverkning och försäljning av skor, ortopediska inlägg och fotbäddar, försäljning och till- verkning av nycklar och lås med tillbehör, slipning av skridskor och knivar, värdepappershande ...
Jonssons Fastighetsjour i Södertälje AB
Org.nr: 556568-5491
Bolaget skall bedriva fastighetsservice, lås och glasjour, försäljning och uthyrning av värmepannsutrustningar, förvaltning av fastighet, kapitalförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.
Lås-Hantverkar'n i Södertälje AB
Org.nr: 556624-2664
Bolaget skall bedriva nyckel och låsservice samt försäljning, värdepappershandel samt därmed förenlig verksamhet.
Magnus Riggo Elteknikservice AB
Org.nr: 556930-9304
Föremålet för bolagets verksamhet är import och export av eltekniska produkter och tjänster inom lås och larm. Försäljning och service samt installation av eltekniska produkter och tjänster inom lås och larm. Äga och för ...
Säkerhetsgruppen i Södertälje AB
Org.nr: 556567-6391
Bolaget skall bedriva försäljning, installation samt service av larmanläggningar- passersystem- lås- och kameraövervakningssystem samt äga och förvalta fastigheter, bedriva handel med värdepapper, konsulttjänster inom de ...
Telge-Lås & Nyckel AB
Org.nr: 556173-1554
Bolaget skall idka rådgivning i samband med lås och säkerhetsfrågor, tillverkning av inbrottsskydd enligt gällande säkerhetsbestämmelser, tillverkning av lås och beslag, tillverkning av nycklar enligt gällande licensavta ...