Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Lås i Särö

Home Security Nordic AB
Org.nr: 556290-8029
Aktiebolaget ska på ett kostnadseffektivt och trygghetsskapande sätt erbjuda'fastighetsägarevägföreningar m. fl. ett utökat inbrottsskydd genom ronderande miljövänliga bevakningsverksamhet per bil och cykel. Dessutom ytt ...
Patrick's Lås i Göteborg AB
Org.nr: 556857-5640
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva lås-,larm och elmontage, fastighetsservice, personaluthyrning samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även äga och förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamhe ...