Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Lås i Rosersberg

Rosersberg Glas & Metall AB
Org.nr: 556892-6488
Aktiebolaget skall bedriva glasmästeri, bedriva bilglasmästeri, handel med säkerhetsprodukter inom larm och lås. Handel med värdepapper, äga och förvalta aktier och andelar och andra värdepapper. Handel med och äga fast ...
Skånela lås & larm AB
Org.nr: 559019-7488
Bolaget skall bedriva försäljning och installation av säkerhetsprodukter såsom larm, lås och inbrottsskydd. Bedriva hundsport och kennelverksamhet. Bedriva utbildning inom säkerhet, natur, jakt och fiske. Bedriva försälj ...