Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Lås i Örebro

Axet Lås & Larm i Örebro AB
Org.nr: 556879-0306
Bolaget skall äga och förvalta aktier i dotterbolag, bedriva installation och försäljning av lås- och larmanordningar samt annan därmed förenlig verksamhet.
Jan Helgestad AB
Org.nr: 556891-7503
Bolaget skall bedriva försäljning och montering av lås- och säkerhetsutrustning, vidare skall bolaget bedriva snickeri- och fastighetsskötsel samt därmed förenlig verksamhet.
Linders Låstjänst AB
Org.nr: 556154-7034
Bolaget ska bedriva försäljning och montering av lås och låsanordningar samt tillverkning av nycklar samt därmed förenlig verksamhet.
Lås & Säkerhet i Örebro AB
Org.nr: 556520-3030
Bolaget skall bedriva handel med och installation av lås- och säkerhetsprodukter, handel och förvaltning av värdepapper och fastigheter ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Låsprodukter i Sverige AB
Org.nr: 556972-3330
Bolaget ska bedriva försäljning, installation, konsultation samt tillverkning av lås- och säkerhetsprodukter, äga och förvalta värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Safes On Net Nordic AB
Org.nr: 556156-9350
Bolaget ska direkt eller genom dotterbolag bedriva följande verksamheter: import och export avkassa- och stöldskyddsskåp, säkerhetsskåp, vapenskåp, brandskyddsskåp, lås, larm och övervakningsutrustning samt försäljning a ...
Telos Telemontage AB
Org.nr: 556336-0584
Bolagets verksamhet ska vara att direkt eller genom dotterbolag bedriva installation, service och försäljning av teletekniska produkter samt även idka därmed förenlig verksamhet. Installation, service och försäljning av ...
TOP Industri AB
Org.nr: 556043-7294
Bolaget skall direkt eller genom dotterbolag bedriva följande verksamheter: - import och export av elektriska apparater, såsom hand- och hårtorkar samt förvaringsboxar, främst avsedda för hem, industri, kontor, restauran ...
Top On Top AB
Org.nr: 556026-0415
Bolaget ska äga och förvalta aktier samt genom dotterbolag eller aktieinnehav bedriva handel med elektriska apparater såsom hand- och hårtorkar, luftreningsapparater samt speglar. Tillverkning och försäljning av hygien- ...
Örebro Säkerhetscenter AB
Org.nr: 556709-0583
Bolaget skall bedriva försäljning, installation, konsultation samt tillverkning inom lås, larm och passersystem, äga och förvalta värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.