Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Lås i Norrtälje

Kvilunda Lås AB
Org.nr: 556746-2808
Bolagets verksamhet ska vara låsmästeri, äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Lås & Fastighetsservice i Roslagen AB
Org.nr: 556916-7918
Bolaget ska bedriva låsservice samt fastighetsförvaltning och skötsel, personaluthyrning, köp och försäljning av fast egendom och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Lås & Fastighetsservice i Roslagen KB
Org.nr: 969655-7918
Låsservice samt fastighetsförvaltning och skötsel samt därmed förenlig verksamhet.
Ruthström & Alfredsson Låsservice i Norrtälje AB
Org.nr: 556734-7702
Bolaget skall bedriva försäljning och installation av lås och säkerhetsutrustning samt därmed förenlig verksamhet.
Spaak säkerhet AB
Org.nr: 556669-8626
Bolaget ska bedriva tillverkning, försäljning, installation och rådgivning avseende lås, nycklar, inbrotts- och egendomsskydd samt idka därmed förenlig verksamhet.