Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Lås i Nässjö

Gunnars Lås & Larm AB
Org.nr: 556758-3736
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva affärsverksamhet med butiksförsäljning av lås, larm och andra villaprodukter samt larm-, lås & elinstallationer och därmed förenlig verksamhet.
Industrilås i Nässjö AB
Org.nr: 556139-7372
Bolaget skall bedriva handel och tillverkning av maskintillbehör, beslag och lås, fastighetsförvaltning, handel med fast egendom, värdepapper och aktier samt därmed förenlig verksamhet.
Industrilås i Nässjö Fastighets AB
Org.nr: 556442-3027
Bolaget skall äga och förvalta aktier och fastigheter, tillverkning och handel med maskintillbehör, beslag och lås samt idka handel med fast egendom och därmed förenlig verksamhet.
Nässjö Lås & Automatikservice AB
Org.nr: 556266-9068
Bolaget skall bedriva tillverkning av aluminium och stålkonstruktioner till byggnadssektorn, samt handel och service av lås och automatik samt därmed förenlig verksamhet.