Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Lås i Mölndal

AB IPS Alarm Direct
Org.nr: 556063-7448
Bolaget skall bedriva verksamhet med försäljning och installation samt service och uthyrning av säkerhetsanläggningar. Bolaget skall ävensom bedriva verksamhet med inköp, försäljning samt montage av lås och låsanordninga ...
HOLM & UHLAN VERKTYGSKONSTRUKTION AB
Org.nr: 556392-0981
Aktiebolaget ska bedriva utveckling och handel med mekaniska och elektriska komponenter, företrädesvis inom lås- och verkstadsindustrin.
Mölndals Låsservice AB
Org.nr: 556242-8820
Bolaget skall utföra låsservice, försäljning av lås och nycklar samt skoreparationer ävensom därmed förenlig verksamhet.
Optimal Service Väst AB
Org.nr: 556780-1914
Bolaget ska bedriva installation och service inom fastighet och mark gällande områdena som el, vvs, ventilation, fastighetsskötsel, markentreprenader, bygg, målning, lokalvård, lås och larm. Därutöver personal- och maski ...
Riskkompetens Norden AB
Org.nr: 559013-0885
Föremålet för bolagets verksamhet är att sälja och förmedla utbildning och konsultation inom risk, det vill säga inom brand, explosivt, kem, säkerhet, lås, larm, transportrisker, sjukvård, arbetsmiljö och därmed liknande ...