Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Lås i Lund

All-Round Låsservice AB
Org.nr: 556120-3083
Bolaget skall bedriva handel med lås och låssmedsverksamhet ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Carlbergs Lås AB
Org.nr: 556151-8985
Bolaget skall försälja lås och beslag.
Lås & Larmteknik Europe AB
Org.nr: 556736-8260
Bolaget skall vara att äga och förvalta fast och lös egendom, själv elle genom annan bedriva försäljning och montering av lås, larm och passersystem samt idka därmed förenlig verksamhet.
Palmquist Project Development AB
Org.nr: 556726-3867
Bolaget ska bedriva försäljning och montering av lås, larm och passersystem samt äga och förvalta värdepapper och fast egendom samt idka därmed förenlig verksamhet.
Palmtree Solutions AB
Org.nr: 556927-9960
Föremålet för bolagets verksamhet är konsultation inom säkerhetsbranschen framförallt avseende lås och larm och därmed förenlig verksamhet.