Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Lås i Luleå

AB Luleå Låskonsult
Org.nr: 556353-2554
Bolaget skall bedriva tillverkning, projektering, rådgivning, installation av lås, passage och larmsystem samt försäljning av inbrottsskyddande produkter ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Lås & Nyckel i Luleå AB
Org.nr: 556550-6044
Bolaget skall bedriva service och installation av lås och passagekontroller samt övrig låssmedsverksamhet ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Säkator Sverige AB
Org.nr: 556535-5970
Bolaget skall bedriva förmedling av enlenergi- och teletjänster samt försäljning och installation av larmsystem, säkerhetssystem, lås och teleanläggningar. Bolaget skall även bedriva förvaltning av värdepapper för egen r ...