Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Lås i Kungens kurva

Copiax AB
Org.nr: 556096-5880
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva import och försäljning av, och partihandel med, byggnadsbeslag, lås och säkerhetsutrustning och därmed förenlig verksamhet.
Telelås Stockholm AB
Org.nr: 556466-2459
Bolaget skall bedriva verksamhet inom lås och beslagsbranschen, svagströmsinstallationer, teleanläggningar samt därmed förenlig verksamhet.