Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Lås i Kristianstad

Lås och Nyckelservice i Kristianstad AB
Org.nr: 556548-3079
Bolaget skall bedriva låssmed, nyckeltillverkning, passersystem, larm ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
trygghetsteamet i Kristianstad AB
Org.nr: 556903-2682
Föremålet för bolagets verksamhet är försäljning och service av lås- och larmanläggningar, installation, att äga och förvalta värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.