Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Lås i Kiruna

E-10 Konsult AB
Org.nr: 556762-9687
Föremålet för bolagets verksamhet är försäljning av konsulttjänster inom lås- och passersystem, turistguidning, personaluthyrning och förvaltning av värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Kiruna Låsfixare Förvaltning AB
Org.nr: 556708-9387
Bolaget skall bedriva tillverkning, reparation och service jämte försäljning av lås och nycklar, kapital- och fastighetsförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.
Kiruna Låsfixare HB
Org.nr: 916596-1526
Tillverkning, rep och service jämte försäljning av lås och nycklar med tillbehör.
Låsfixarna i Kiruna AB
Org.nr: 556324-4176
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva tillverkning, reparation och service samt försäljning av lås och nycklar med tillbehör samt idka därmed förenlig verksamhet.