Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Lås i Kinna

Kinna Järn & Låsservice HB
Org.nr: 916566-9434
Järnhandel, montering av larm och lås samt service av elektriska hushållsapparater.
Kinna Låsservice AB
Org.nr: 556844-5695
Aktiebolaget ska bedriva verksamhet som låssmed, butiks- försäljning av lås- och säkerhetsprodukter samt diverse järnvaror, utföra installationer av säkerhetsprodukter såsom lås, larm och passersystem jämte därmed förenl ...