Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Lås i Kalmar

Kalmar Låsservice AB
Org.nr: 556395-6951
Bolaget skall bedriva försäljning och installation av lås samt därmed förenlig verksamhet.
Wireexit Lock Sweden AB
Org.nr: 556773-6953
Bolaget skall bedriva utveckling, marknadsföring och försäljning av vajerlås till vajerräcken som nödutgång samt service på dessa, lås att förankra alla typer av maskiner, båtar, båtvagnar, fordon, grindar och dylikt och ...