Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Lås i Helsingborg

Håkan Jönsson Holding AB
Org.nr: 556790-7588
Bolaget ska förvalta värdepapper samt bedriva konstruktion och försäljning av lås- och säkerhetssystem samt därmed förenlig verksamhet.
Lås & Trygghet i Helsingborg AB
Org.nr: 556602-7545
Bolaget skall bedriva låssmedsverksamhet och därmed tillhörande verksamhet samt byggverksamhet och därmed förenlig verksamhet.
Låsmekano Säkerhetcenter i Helsingborg AB
Org.nr: 556656-4182
Bolaget skall bedriva försäljning av lås-, passage- och säkerhetssystem, äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Låsmästare Håkan Johnsson AB
Org.nr: 556665-3704
Bolaget skall bedriva konstruktion och försäljning av lås- och säkerhetssystem, försäljning av administrativa tjänster samt därmed förenlig verksamhet.
Låsmästare Håkan Johnsson Holding AB
Org.nr: 556790-7562
Bolaget skall förvalta värdepapper samt bedriva konstruktion och försäljning av lås- och säkerhetssystem samt därmed förenlig verksamhet.
Låsmästare Jönsson och Johnsson AB
Org.nr: 556953-8944
Bolaget skall bedriva konstruktion och försäljning av lås- och säkerhetssystem, försäljning av administrativa tjänster samt där med förenlig verksamhet.
Låssystem i Helsingborg AB
Org.nr: 556267-9356
Bolaget skall bedriva konstruktion och försäljning av lås- och säkerhetssystem, försäljning av administrativa tjänster, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
UM Lås & Montage AB
Org.nr: 556909-9335
Bolagets verksamhet skall vara att bedriva försäljning och montage av lås- och dörrstyrning samt därmed förenlig verksamhet.
ÖBERGS LÅS O NYCKLAR EFTR KB
Org.nr: 916435-4368
TILLVERKNING AV NYCKLAR SAMT FÖRSÄLJNING OCH MONTERING AV LÅS.