Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Lås i Göteborg

Aktiebolaget Låfa Lås & Fastighetsservice
Org.nr: 556129-0999
Bolaget skall utföra reparations- och underhållsarbeten å fastigheter, ävensom idkadärmed förenlig verksamhet.
Badban AB
Org.nr: 556893-7741
Aktiebolaget ska bedriva skomakeriverksamhet samt lås- och nyckelservice.
Borst-Anders Lås & Beslag AB
Org.nr: 556817-0319
Försäljning och montering av lås och säkerhetsprodukter till proffs och privatpersoner, konsulttjänster såsom projektering av säkerhetsobjekt samt därmed förenlig verksamhet.
FlexQube AB
Org.nr: 556823-6078
Bolaget ska utveckla, tillverka och marknadsföra materialställ samt lås- och kopplingsanordningar för tillverknings- och byggindustrin samt detaljhandeln. Bolaget ska även utföra konsulttjänster inom produktions- och pro ...
Göteborgs Lås- & Nyckelverkstad AB
Org.nr: 556198-7230
Bolaget skall idka lås- & nyckelservice ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Kisker Management AB
Org.nr: 556249-7437
Bolaget skall bedriva organisering och rådgivning av nycklar, lås och verktyg i säkerhetsskåp genom försäljning av systemet Keytracker till företag. Bolaget skall även bedriva handel av juveler, ädelstenar och konstverk. ...
Låsproffsen i Göteborg AB
Org.nr: 556678-7387
Bolagets verksamhet ska vara att utföra installationer av lås, larm, galler, försäljning av låsmaterial, låsjoursverksamhet genom låsöppningar av bilar, lägenheter, hus och företagslokaler samt idka därmed förenlig verks ...
Låssmeden Sven Alexandersson AB
Org.nr: 556104-2275
Bolaget ska bedriva försäljning, installation och service av lås, säkerhetssystem, tvättstugeutrustning, smidesverksamhet och elinstallationer samt idka därmed förenlig verksamhet.
MAJORNAS LÅSSMED AB
Org.nr: 556322-0309
Bolaget skall utföra låsarbeten samt driva handel med och tillverkning av lås och larmartiklar jämte därmed förenliga verksamheter.
Nokas Låsteknik i Göteborg AB
Org.nr: 556355-2156
Föremålet för bolagets verksamhet är försäljning av lås och larm samt utföra service i anslutning härtill ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Nordstan Sko & Lås AB
Org.nr: 556779-7336
Bolaget ska bedriva sko- och klackreparationer, skomakeriverksamhet, lås- och nyckelservice, inköp och försäljning av nämnda verksamheters tillhörande produkter samt därmed förenlig verksamhet.
Vixor & Co AB
Org.nr: 556555-0026
Bolaget skall bedriva försäljning och utveckling av trådlös teknik för styrning och övervakning av kyla, el, vvs, lås och automation samt handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
WASA Larm AB
Org.nr: 556704-0935
Bolaget skall bedriva lås- och larmversamhet, förvaltning av värdepapper, förvaltning av fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.