Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Lås i Eskilstuna

Anchor Lås AB
Org.nr: 556803-0745
Bolaget skall bedriva tillverkning av och handel med järnmanufakturvaror, företrädesvis lås, och idka därmed förenliga verksamheter samt bedriva handel med värdepapper och idka därmed förenlig verksamhet.
Assa OEM AB
Org.nr: 556038-2870
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva tillverkning, handel och marknadsföring av lås och beslag för dörrar, fönster och skåp.
Helekopter AB
Org.nr: 556784-6166
Föremålet för bolagets verksamhet är tillverkning och utveckling av lås och beslag, konsulttjänster inom produktion, försäljning och marknadsföring inom tillverkning av lås och beslag och därmed förenlig verksamhet.
Klever i Eskilstuna AB
Org.nr: 556883-9830
Föremålet för bolagets verksamhet är försäljning av lås och beslag till verkstadsindustri samt äga och förvalta värdepapper och fast egendom och därmed förenlig verksamhet.
Kreata Holding AB
Org.nr: 556958-6323
Föremålet för bolagets verksamhet är produktutveckling för lås- och båtindustri, konsultverksamhet inom management, äga och förvalta värdepapper och fast egendom och därmed förenlig verksamhet.
Lås & Säkerhetstjänst i Mälardalen AB
Org.nr: 556251-5543
Bolaget ska bedriva försäljning, installationer och service av larmanläggningar och elektronikprodukter. Främst brandlarm, inbrottslarm, CCTV och passagesystem.
Lås- Säkerhetsprodukter i Bergslagen AB
Org.nr: 556616-0619
Aktiebolaget ska bedriva låssmedsverksamhet.
Menova AB
Org.nr: 556648-8481
Bolaget skall bedriva tillverkning och försäljning av postinlägg, lås och beslag och därmed förenlig verksamhet.
Prodib AB
Org.nr: 556215-8393
Bolaget skall bedriva utveckling, import och export i huvudsak inom området lås och tillbehör, räddnings- och säkerhetsutrustning, larmutrustning, maskinutrustning, turnkey- anläggningar för framställning av produkter in ...
Prodib Gruppen AB
Org.nr: 556617-4909
Bolaget ska bedriva utveckling, import och export i huvudsak inom området lås och tillbehör, räddnings- och säkerhetsutrustning, larmutrustning, maskinutrustning, turnkeyanläggningar för framställning av produkter inom v ...
Smelås AB
Org.nr: 556426-0296
Bolaget skall bedriva försäljning och montering av lås och larmsystem med tillbehör och bedriva konsultativ verksamhet i branschen, äga och förvalta fast och lös egendom, äga och förvalta värdepapper samt därmed förenlig ...
Wadén & Wadén AB
Org.nr: 556837-8573
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom lås och beslag samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även bedriva handel med värdepapper.
Ztift AB
Org.nr: 556830-6590
Föremålet för bolagets verksamhet är produktutveckling, produktion och import av lås och beslag samt äga och förvalta fast egendom och värdepapper och därmed förenlig verksamhet.