Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Lås i Borås

AB Lås- & Slipexperten
Org.nr: 556581-9256
Bolaget skall bedriva mekanisk verkstadsrörelse samt äga och förvalta värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Borås Låsservice AB
Org.nr: 556046-4173
Bolaget skall bedriva installation och försäljning av lås samt äga och förvalta fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.
Direct Larm & Lås i Borås AB
Org.nr: 556532-3903
Bolaget skall bedriva larminstallationer, inköp och försäljning av säkerhetsutrustningar samt annan därmed förenlig verksamhet.
LåsTeam Sverige AB
Org.nr: 556580-8473
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva installation av lås- och säkerhetssystem samt låssmedsverksamhet, förvaltning av värdepapper och fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Säkerhetscenter i Borås AB
Org.nr: 556638-0332
Bolaget ska bedriva installation av lås- och säkerhetssystem, förvaltning av värdepapper och fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.