Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Lås i Askim

Aadax Totallås AB
Org.nr: 556750-7685
Aktiebolagets verksamhet ska vara att verka inom allt som har med lås att göra samt därmed förenlig verksamhet.
Evoxs Sweden AB
Org.nr: 556967-5126
Verksamheten, tillverkar elektriska och mekaniska lås och säkerhetsprodukter för privat och kommersiellt bruk. Trådlösa elektroniska nyckelsystem (Passage system) är verksamhetens huvudsyssla.
Lås Metropolen AB
Org.nr: 556737-4730
Föremålet för bolagets verksamhet är försäljning, installation och service av lås- och säkerhetssystem samt nyckelservice och därmed förenlig verksamhet.
Torslanda Lås & Larm AB
Org.nr: 556834-9137
Bolaget ska bedriva montering och service av hem- och företagslås samt billås. Verksamheten innefattar också försäljning, installa- tion och service av lås- och säkerhetssystem samt nyckelservice och därmed förenlig verk ...