Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Lås i Älvsjö

HBET G HANSSON MEK VERKSTAD EFTR
Org.nr: 916405-2152
TILLVERKNING OCH FÖRSÄLJNING AV GALLER OCH LÅS
Nyckelpigan Lås AB
Org.nr: 556333-0462
Bolaget skall bedriva låssmedsverksamhet ävensom idka därmed förenlig rörelse. Bolaget skall även bedriva jourverksamhet inom lås- och fastighetsjour och därmed förenlig verksamhet