Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Lås i Alingsås

Enander Säkerhetskonsult AB
Org.nr: 556845-8110
Bolaget ska bedriva konsultationer inom lås- och säkerhets- lösningar samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Grunda AB
Org.nr: 556588-2908
Bolaget har till ändamål för sin huvudsakliga verksamhet att att självt eller genom hel- eller delägt dotterbolag idka handel med underhållssortiment inom byggförnödenheter, el och vvs, lås och beslag, industrigummi samt ...
Larm & Låskillarna i Alingsås AB
Org.nr: 556421-5548
Bolaget skall bedriva lås och fastighetsservice ävensom idka därmed förenlig verksamhet.