Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Lås i Åkersberga

Berga Lås & Larm AB
Org.nr: 556922-7183
Bolaget ska bedriva lås-, larm- och övrig säkerhetsverksamhet i form av entreprenader, försäljning och konsultationer samt idka därmed förenlig verksamhet.
Cleversec Scandinavia AB
Org.nr: 556946-5965
Inköp och försäljning och installation av säkerhetsprodukter och säkerhetssystem såsom larm, kameraövervakningsutrustning och elektroniska lås. Säkerhe tskonsultation inom ovanstående och därmed förenlig verksamhet.
Kågab AB
Org.nr: 556910-4465
Konsult inom marin spårning. Försäljning av marina arbeten, utombordarservice, försäljning av lås, larm och montering. Spårning av stulna objekt åt försäkringsbranschen.
Låskompetens i Stockholm AB
Org.nr: 556698-3200
Bolagets verksamhet är låssmed och installation av lås, passer- och säkerhetsurtrustning och därmed förenlig verksamhet samt handel och förvärv av fast och lös egendom.
Svinninge Gravyr AB
Org.nr: 556902-7716
Bolaget ska bedriva produktion av gravyrprodukter samt konsultverksamhet inom kontorsadministration, lås och säkerhetsteknik samt därmed förenlig verksamhet.
Österåker Lås & Larm AB
Org.nr: 556446-1340
Bolaget skall bedriva låsservice och larmservice och försäljning av lås och larmprodukter samt därmed förenlig verksamhet.