Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Larm i Växjö

Captive Larm AB
Org.nr: 556721-0538
Bolaget skall bedriva försäljning och installation av larm, eventverksamhet samt idka därmed förenlig verksamhet.
ISAB International Security AB
Org.nr: 556109-9119
Bolaget skall driva konsultverksamhet och handel företrädesvis inom inpasserings- och säkerhetssystem områdena samt därmed förenlig verksamhet.
Telesystem i Växjö AB
Org.nr: 556685-0029
Bolaget skall projektera, leverera, installera och tillhandahålla service inom områdena larm, säkerhet, tele-data samt inom vård- och omsorgssektorn ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Triator Brand & Säkerhetsteknik AB
Org.nr: 556777-9169
Bolaget skall bedriva konsultationer inom brand- och säkerhets- teknik, försäljning och installation av larm och teleutrustning samt därmed förenlig verksamhet.