Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Larm i Uddevalla

Bäckman & Lind AB
Org.nr: 556815-9890
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva nybyggnation, renoveringar, glasmästeri, rivningsarbeten, fasadarbeten, fogningsarbeten, trädgårdsskötsel, fastighetsförvaltning, elektronikutveckling såsom fjärrstyrning ...
KLK Security AB
Org.nr: 556327-7622
Bolaget skall bedriva tillverkning, import och försäljning av larm och säkerhetsprodukter samt därtill hörande konsultativa tjänster och därmed förenlig verksamhet.
security solution sweden AB
Org.nr: 556895-8721
Försäljning av larm o passersystem samt övervakningsutrustning. Även uthyrning av utrustning. Samt installation av utrustning.Även redovisning o kontroll av bokföring, samt aktiehandel. Handel med byggmateriel o elmateri ...
Telemontage Uddevalla AB
Org.nr: 556762-6170
Föremålet för bolagets verksamhet är försäljning, projektering, installation samt service och underhåll inom larm, telekommunikation och data, handel och förvaltning av värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Trestads Larmteknik KB
Org.nr: 916842-2385
FÖRSÄLJNING OCH MONTERING AV LARM OCH ANTENNUTRUSTNINGAR FÖR FASTIGHETER
Trestads Telemontage AB
Org.nr: 556231-2701
Föremålet för bolagets verksamhet är försäljning , projektering, installation, konsulting samt service och underhåll inom områdena larm, telekommunikation och data och därmed förenlig verksamhet.
Värmeservice Uddevalla AB
Org.nr: 556619-7041
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva installation av el, larm, värmepumpar, kyla samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall också vara verksamt med snickeri- och byggnadsarbeten och därmed förenlig verksa ...