Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Larm i Täby

ClueBox AB
Org.nr: 556956-9824
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet och försäljning inom säkerhet, främst avseende säkerhetsprodukter inom lås och larm för företag och privatpersoner, samt bedriva kundservice i anslutning därtill, bemanning och därme ...
ELINAX HB
Org.nr: 969717-6015
Installation och service av larm och säkerhetsanordningar.
Ensta Gruppen AB
Org.nr: 556853-3490
Bedriva konsultverksamhet, handel, installation, service, utveckling och konstruktion inom IT, kommunikation, hemelektronik, el, tele, larm, skydd och säkerhet samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall förvalta egna ...
HBet HP Smart Sprinkler System
Org.nr: 969688-0484
Utveckling av larm och släckteknik.
ImpulsRegulator AB
Org.nr: 556888-9041
Aktiebolaget ska äga, utveckla och förvalta patenträtter, bedriva tillverkning, försäljning och serviceverksamhet företrädesvis inom larm, data och elektronik, samt idka handel, licensgivning av patent och patenträtter m ...
ImpulsRegulator Tectra AB
Org.nr: 556665-8109
Bolaget skall äga, utveckla och förvalta patenträtter, bedriva tillverkning och serviceverksamhet, företrädelsevis inom larm, data och elektronik samt idka handel, licensgivning av patent och patenträtter med därmed före ...
Larm Assistans Sverige AB
Org.nr: 556589-4812
Bolaget skall bedriva larmutryckningar, bevakning och konsultationsverksamhet inom säkerhetsbranschen samt därmed förenlig verksamhet.
Mimek Systemteknik AB
Org.nr: 556840-3736
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom projektledning, kravhantering, test, utbildning, presentationsteknik och coaching. Föremål för verksamheten är mjukvaru- och produktutveckling inom datateknik, IT, webbtillämpni ...
NVSS Security AB
Org.nr: 556824-1276
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva installation och köp och försäljning av larm, kameraövervakning, svagströmsinstallationer, service inom larm, kameraövervakningsutrustning, svagströmsinstallation samt därmed ...
Nödlarm Scandinavien AB
Org.nr: 556894-4408
Aktiebolaget ska bedriva larm och nödlarmsbevakning, parkeringsbevakning, ekonomisk rådgivning samt därtill förenlig verksamhet.
Portalen El AB
Org.nr: 556958-2652
Bolaget skall tillhandahålla installationer inom el, data, larm och kameraövervakning samt därmed förenlig verksamhet.
Rectagon Trading AB
Org.nr: 556491-8026
Bolaget skall bedriva import och export av elektroniska hemprodukter, såsom i huvudsak larm- och teleprodukter, och tillhandahållande av produkter och program inom friskvård till privata och offentliga företag samt därme ...
Rolf Ericsson Managementkonsult AB
Org.nr: 556047-4628
Bolaget ska bedriva konsulterande verksamhet avseende företags- ledning, ekonomi, marknadsföring och juridik samt kapital-, placerings- och investeringsverksamhet ävensom handel och förvaltning av fast och lös egendom jä ...
Track & Follow Sweden AB
Org.nr: 556906-4594
Bolaget skall bedriva försäljning, installation och där tillkommande stödtjänster för inomhuskommunikation- och positioneringssystem för verksamheter som är i behov av larm, övervakning och positionering.
Täby Danderyd Lås AB
Org.nr: 556631-6898
Bolaget skall utföra arbeten inom säkerhetsbranschen, omfattande låssystem, larm och kontrollsystem samt bedriva konsultverksamhet och försäljning av produkter inom lås ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
White Orkid AB
Org.nr: 556599-6922
Bolaget skall bedriva uthyrning av personal och maskiner inom sjukvården och rehabilitering och utöka verksamheten med tillverkning av utrustning och komponenter, till sjukvården, rehabilitering, säkerhetsutrustning för ...