Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Larm i Sundbyberg

Combi Säkerhet AB
Org.nr: 556292-4091
Bolaget skall köpa, sälja och installera larm och teleteknisk utrustning, utföra elinstallationsarbeten, godsbefordran och personbefordran i skärgården, köpa och sälja fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
MPG handel AB
Org.nr: 556835-6645
Bolaget ska bedriva tillverkning, försäljning och montering av solskydd, gardiner, inredning och tyger. Även försäljning av kaminer, spisar, skorstenar, värmepumpar,larm och brandskydd. Vidare ska bolaget bedriva fastigh ...
Noelco Nordiska Elcompaniet AB
Org.nr: 556876-7213
Företaget skall bedriva installations- samt konsultverksamhet inom el, tele, data, larm och passagesystem. Design, försäljning och installation av kundspecifika anläggningar inom installationsbranschen. Projektledning in ...
Reuterfors Holding AB
Org.nr: 556899-0708
Bolagets skall vara verksamt inom larm, bevakning och bemanning samt försäljning av dessa tjänster. Äga och förvalta fast och lös egendom samt aktier.
Svetaja Bygg & Allservice AB
Org.nr: 556979-3762
Ny- och ombyggnation samt renovering. Fastighetsservice och lokalvård och därmed förenlig verksamhet. Samt Elinstallation, tele , data, larm. Bolaget skall också bedriva försäljning av ur, optik, företagsgåvor och presen ...