Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Larm i Skellefteå

AB Elsäker i Skellefteå
Org.nr: 556817-1713
Bolaget ska bedriva service och installation av el, tele, data. Service och installation av larm, övervakning och passersystem.
Guldstadens Billackering AB
Org.nr: 556568-7547
Bolaget skall bedriva personbilslackering, bilvård, försäljning och montering av billjudanläggningar och larm, förvaltning' handel av fastigheter och värdepapper, snickeri- och byggverksamhet, försäljning av byggmaterial ...
Gusevy AB
Org.nr: 556953-1634
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva installationsarbeten inom larm, bredband och antenn samt försäljning av relaterade produkter samt äga och förvalta fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.
S.P.C. Swedish Protection and Consulting AB
Org.nr: 556240-2478
Bolaget skall bedriva utveckling, konstruktion, produktion av innovationer och produkter inom säkerhetsbranschen avseende främst larm- övervaknings- och kontrollsystem samt konsultverksamhet inom säkerhetsfrågor ävensom ...
Tele Elektronik i Skellefteå AB
Org.nr: 556120-3943
Föremålet för bolagets verksamhet är installationsarbeten inom larm, bredband och antenn, försäjning av relaterade produkter och därmed förenlig verksamhet.