Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Larm i Östersund

Högboms El AB
Org.nr: 556359-0669
Föremålet för bolagets verksamhet är tillhandahålla tjänster och produkter inom el-, kabeltv- satelittv-bredbands-, larm och säkerhetsbranschen samt detaljhandel inom dessa områden, äga och förvalta fast och lös egendom ...
JM Utbildning & säkerhet AB
Org.nr: 556827-5787
Bolaget skall bedriva konsultation och utbildning inom bevakning och säkerhet, försäljning av säkerhetsutrustning, företrädesvis larm och övervakningssystem, vidare skall bolaget bedriva personaluthyrning, främst ordning ...
Larm & Signalteknik Holding AB
Org.nr: 556754-9737
Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att äga och förvalta aktier i dotterbolag, utföra koncerngemensamma tjänster samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Larm & Signalteknik i Östersund AB
Org.nr: 556436-2985
Bolaget skall bedriva installationer av larm, låsteknik samt idka därmed förenlig verksamhet.