Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Larm i Norrköping

Aktiebolaget Säkerhetsteknik i Norrköping
Org.nr: 556781-7456
Bolaget ska sälja samt installera säkerhetsprodukter såsom larm och kameror. Äga och förvalta fastigheter samt bedriva handel med värdepapper och kapitalvaror.
Boman El & Larmtjänst i Norrköping AB
Org.nr: 556740-5948
Bolaget skall bedriva elinstallationer, installation och försäljning av larm-, data- och teleutrustning, äga och förvalta lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Brandskyddspartner i Norrköping AB
Org.nr: 556759-5888
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva förebyggande brandskydd, utbildning inom brandskydd och livräddning, försäljning av brandskyddsprodukter och livräddningsredskap, larm underhåll och service av brandskydds ...
Dosee Bevakning KB
Org.nr: 969688-5798
Försäljning, installation och konsultation av elektronik, larm, teletjänster och bevakningstjänster.
Duosec Alarm AB
Org.nr: 556719-2520
Bolaget skall vara verksam inom försäljning och installation av larm och bedriva därmed förenlig verksamhet.
El & Teknikservice i Östergötland AB
Org.nr: 556675-9741
Bolaget skall bedriva installationer och service inom el, data, svagström, larm, förvalta fast och lös egendom, värdepappershandel samt därmed förenlig verksamhet.
FTX teknik & service AB
Org.nr: 556738-9357
Bolaget ska utföra service inom fastighetstekniska tjänster främst inom ventilation, värme, kyla, styr- och reglerteknik, hantera larm och mätningsuppdrag samt därmed förenlig verksamhet.
Impulslarm Norrköping AB
Org.nr: 556653-1637
Bolaget skall bedriva försäljning, montage och service av larm- produkter, förvalta fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
Lincom AB
Org.nr: 556898-0477
Bolaget ska bedriva försäljning, installation och service inom områdena telefoni, nätverk, fiber, bredband, trygghetslarm, larm, kameraövervakning samt kabel-TV. Bolaget ska även idka konsultationer inom ovan nämnda områ ...
Lås & Nycklar i Norrköping AB
Org.nr: 556482-8704
Bolaget skall bedriva försäljning och montering av lås, galler, nycklar, installation av larm och därmed förenlig verksamhet.
Magda Svensson Digital AB
Org.nr: 559023-1352
Bolaget skall bedriva försäljning av datautrustning och konsulting inom ovanstående område och därmed förenlig verksamhet. Säkerhetslösningar som kameraövervakning, inpasseringssystem, larm samt it säkerhetslösningar som ...
Mobisun AB
Org.nr: 556872-8868
Bolaget ska bedriva elinstallationer ( larm, belysningssystem, kablar för el, tele, datornät, kabel-TV ) samt därmed förenlig verksahet. Även försäljning av verktyg.
Saltängens Larm och Stereo AB
Org.nr: 556571-3921
Bolaget skall bedriva försäljning och montering av bilstereo- utrustning, biltelefoner och larm, bedriva bilverkstad ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Styrstad Rör AB
Org.nr: 556523-3367
Föremålet för bolagets verksamhet är att utföra rör- och VVS- installationer, bedriva byggverksamhet, murartjänster, målartjänster och plattsättning samt försäljning- och montering av värmepumpar, badrumsinredning och by ...
Östergötlands Fastighetsservice samt El och Larm iNorrköping AB
Org.nr: 556298-1604
Bolaget skall bedriva service, reparationer, underhåll och installationer av utrustning i fastigheter. Bedriva produktutveckling, produktion och försäljning av egna patenterade produkter, bedriva teakplantage samt äga oc ...