Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Larm i Linköping

Alltema BYGG i Linköping AB
Org.nr: 556899-8750
Bolaget skall utföra el- och larminstallationer, radonsanering, byggtjänster, bedriva försäljning av byggvaror samt service inom el, bygg och larm, bedriva import och export av el- material, elektronik, VVS- och byggmate ...
Alltema i Linköping AB
Org.nr: 556491-4272
Bolaget skall utföra el- och larminstallationer, radonsanering, byggtjänster, bedriva försäljning av byggvaror samt service inom el, bygg och larm, bedriva import och export av el-material, elektronik, VVS- och byggmater ...
Bengtronics HB
Org.nr: 969648-0186
Utveckling av elektronikprodukter för hem och bostäder såsom mjukvärmesystem, motorvärmarstyrning, värmeregulator till radiator, olika former av fjärrstyrningar och larm.
Brandexperten Sverige AB
Org.nr: 556638-0282
Föremålet för bolagets verksamhet är konsulttjänster inom brandsäkerhet, larm och personskyddsrelaterade produkter, förvaltning av fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.
Fenix Security AB
Org.nr: 556941-0540
Säkerhetskonsultation. Larm och säkerhetsinstallationer. Larmförmedling och bevakningsverksamhet. Internetförsäljning av larm och kassaskåp.
Larm och Tele Funktion i Linköping AB
Org.nr: 556565-1600
Bolaget skall bedriva installation och service inom el, larm och tele och därmed förenlig verksamhet.
LTF Förvaltning AB
Org.nr: 556671-3375
Bolaget skall bedriva installation och service inom el, larm och tele, förvalta värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Maulessi AB
Org.nr: 559009-8660
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara konsulttjänster inom brandsäkerhet, larm och personskyddsrelaterade produkter, förvaltning av fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.
Navinext HB
Org.nr: 969755-9947
Handel med - värdepapper, elektronik'el till bygg såsom kablar och dosor, datorkomponenter och datorer, vitvaror och hushållsmaskiner, larm och telefoni - svagströmselektronik, hushållselektronik. Även handel och uthyrni ...
PLW Elteknik AB
Org.nr: 556744-5829
Bolaget ska utföra installation, service och reparation av elektriska komponenter och utrustning, utföra besiktningar av elektriska utrustningar och komponenter, bedriva verksamhet inom teleanläggningar såsom data, snabb ...
PLW Gruppen AB
Org.nr: 556583-4685
Föremålet för bolaget är att utföra installation, service och reparation av elektriska komponenter och utrustning, utföra besiktningar av elektriska utrustningar och komponenter, bedriva verksamhet inom teleanläggningar ...
PLW Larm & Teleteknik AB
Org.nr: 556652-4871
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva försäljning, installation och service av säkerhetsprodukter och därmed förenlig verksamhet.
RTS Lås och larm AB
Org.nr: 556452-9385
Bolaget skall bedriva installation och handel med lås, larm, teleprodukter samt annan därmed förenlig verksamhet.
Svenska Låsmontören AB
Org.nr: 556751-1562
Bolaget ska bedriva förvaltning av dotterbolag, konsulterande verksamhet inom lås, larm och säkerhetsprodukter samt därmed förenlig verksamhet.