Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Larm i Kinna

Borås Porttjänst AB
Org.nr: 556654-9878
Aktiebolaget ska bedriva försäljning, reparationer, montage och service av portar, larm och automatiker samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även bedriva travverksamhet. Bolaget ska även bedriva försäljning av yr ...
Kinna Järn & Låsservice HB
Org.nr: 916566-9434
Järnhandel, montering av larm och lås samt service av elektriska hushållsapparater.
Kinna Låsservice AB
Org.nr: 556844-5695
Aktiebolaget ska bedriva verksamhet som låssmed, butiks- försäljning av lås- och säkerhetsprodukter samt diverse järnvaror, utföra installationer av säkerhetsprodukter såsom lås, larm och passersystem jämte därmed förenl ...
Solberg Installation AB
Org.nr: 556848-7333
Bolaget ska bedriva verksamhet inom svagströmselektricitet med försäljning och installation av passersystem, larm, brandlarm, kameraövervakning, ljudsystem samt data- och telenät. Bolaget kommer även att tillhandhålla ek ...