Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Larm i Kalmar

AG-Service i Kalmar AB
Org.nr: 556917-6075
Bolagets verksamhet ska vara service och försäljning inom kyla, vvs och ventilation. Service inom larm, styr- och reglersystem samt därmed förenlig verksamhet.
Aldebaran Säkerhetscenter AB
Org.nr: 556474-2731
Bolaget skall bedriva försäljning, installation och service av elektronisk larm- och säkerhetsutrustning för i första hand den svenska marknaden och konsultverksamhet inom management samt organisationsutveckling'-avveckl ...
Apptronic Elteknik AB
Org.nr: 556697-7970
Bolaget ska bedriva el-, larm- och teleinstallationer inom industri- och fastighetsbranschen samt därmed förenlig verksamhet.
CeBe Säkerhetsprodukter KB
Org.nr: 969705-7231
Säljbolag inom säljbranchen, larm, bevakningskameror, passersystem, värde och säkerhetsskåp.
Elbolaget A&T AB
Org.nr: 556828-9994
Aktiebolaget ska bedriva el-, larm-, antenn-, tele- och datorinstallationer samt därmed förenlig verksamhet.
ElbolagsGruppen Sweden AB
Org.nr: 556695-6917
Aktiebolaget ska bedriva el-, larm-, antenn-, tele- och dator- installationer, förvalta aktier i dotterbolag samt därmed förenlig verksamhet.
Jims El Kalmar AB
Org.nr: 556638-1843
Bolaget skall bedriva elinstallationer inklusive installation och försäljning av larm, data och hissar, försäljning av konsumentprodukter inom el och tele, handel med värdepapper, förvaltning av fastigheter, samt bedriva ...
Kalmar Elservice AB
Org.nr: 556992-6818
Aktiebolaget ska utföra installations-, underhålls- och konsult- tjänster inom el-, tele-, larm- och databranschen jämte därmed förenlig verksamhet.
Larm & Säkerhet i Kalmar Län AB
Org.nr: 556838-3326
Företaget ska bedriva försäljning, installation och service av inbrotts- och brandvarningslarm, passer- och kamerasystem samt försäljning av säkerhetsskåp.
Sydsvensk Konsult HB
Org.nr: 916422-7028
Ekonomisk och juridisk konsultverksamhet med därtill hörande serviceåtaganden. Anordnande av kurser och konferenser med därtill hörande verksamhet. Arrangemang av resor och studiebesök inom och utom landet. Information o ...
Triator Larm Tele Data AB
Org.nr: 556566-1880
Bolaget skall bedriva försäljning och installationsverksamhet inom larm-tele-databranschen ävensom idka därmed förenlig verksamhet.