Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Larm i Huddinge

Adelit IT HB
Org.nr: 969759-9794
Städmaterial, påsar till dammsugare, partihandel, städutrustning, borstar, rengöringsmedel, trasor. Städning av butiker, fabriker, kontor (kontorsstädning) och verkstäder. Städning i samband med fastighetsservice på up ...
Centro Bygg och Inredning AB
Org.nr: 559009-9031
Bolaget skall bedriva byggverksamhet samt diverse tillhörande tjänster. Bolaget ska bedriva el- och svagströmsinstallationer samt import av elektronik inom larm och säkerhet samt därmed förenlig verksamhet
Elentro AB
Org.nr: 556884-3840
Aktiebolaget ska bedriva elinstallationer, även hissar, rulltrappor, larm, antenner, åskledare och elektriska värmesystem samt därmed förenlig verksamhet.
HBET INGENJÖRSFIRMA J. SUNDKVIST & CO
Org.nr: 916503-4985
KONSULTATIV VERKSAMHET AVSEENDE ELKONSTRUTIONER SAMT HANDEL MED LARM- OCH ÖVERVAKNINGSUTRUSTNING
HBET STUVSTA LARM SERVICE
Org.nr: 916616-7834
FÖRSÄLJNING, SERVICE OCH INSTALLATION AV LARM, STUDIO-, PA- OCH ANTENNANLÄGGNINGAR, SVAGSTRÖMSELEKTRONIK SAMT RADIO-, TV- OCH KOMMMUNIKATIONSUTRUSTNINGAR
lavaliers.e HB
Org.nr: 969739-3958
Städning och service av företag. Städning på uppdrag,lokalvård(81210) Import - export av elektronik och detaljer. Import - export av byggmaterial' undertak. Byggnadsverksamhet, elinstallation Byggnadsmaterial (ej VVS-var ...
LCB Elektronik AB
Org.nr: 556806-1054
Bolaget skall bedriva installationer och service av larm med tillhörande elektronik och därmed förenlig verksamhet.
MRO Larm AB
Org.nr: 556719-3320
Bolaget skall bedriva försäljning, installation och service på larmprodukter och mekaniska inbrottsskydd, tjänster avseende bevakning och säkerhet, fastighetsnära tjänster samt därmed förenlig verksamhet.
Norderstål Konsult AB
Org.nr: 556827-6512
Bolaget ska bedriva Iistallation och försäljning av larm och säkerhetsutrustning, grafisk produktion, styrning och utveckling kvalitetsledningssystem, affärs- och verksamhets utveckling, mjukvaruutveckling, projektlednin ...
Norderstål konsult HB
Org.nr: 969707-4665
Installation och försäljning av larm och säkerhetsutrustning. Grafisk Produktion, styrning och utveckling av kvalitetsledningssystem.Marknadsföring och varumärkesutveckling. Projektledning.Strategisk planering och företa ...
Riddarboden AB
Org.nr: 556748-6617
Bolaget ska utföra elinstallationsarbeten och elservice, bygg- och fastighetsservice, såsom snickeri, VVS och ventilation, installationsservice av el, tele, data och larm, bilstereomontering samt försäljning av material ...
SELDÉE & SON HANDELSBOLAG
Org.nr: 916625-4939
FÖRSÄLJNING AV LARM- OCH SÄKERHETSUTRUSTNING
Stuvsta Lås AB
Org.nr: 556844-9028
Bolaget ska sälja och installera lås, larm och säkerhets- anordningar samt därmed förenlig verksamhet.
Svenska DataNätVerket AB
Org.nr: 556351-0618
Aktiebolaget ska bedriva installationer inom el, data, larm samt kameraövervakning.