Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Larm i Höör

FNR IT AB
Org.nr: 556901-3005
Bedriva försäljning av husgeråd och tillbehör till kök och hem, inredningsprodukter, köksmaskiner till hushåll samt'storrestaurangkök samt ytterligare 'hemträdgårdsmaskiner, byggvaror och verktyg. Likaså larm till'husläg ...
Ljungstrands El i Skåne AB
Org.nr: 556858-3206
Bolaget skall bedriva elinstallationer, vilket även inkluderar hissar, rulltrappor, larm, antenner, åskledare och elektriska värmesystem och byggnationer samt därmed förenlig verksamhet.
SOS Top Safe AB
Org.nr: 556207-1802
Bolaget skall direkt eller genom dotterbolag bedriva handel med säkerhetsprodukter såsom lås, larm och övervakningsutrustning, import och export av kassa- och stöldskyddsskåp, säkerhetsskåp, vapen- skåp och brandskyddssk ...