Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Larm i Hindås

M.S.O Tele & Säkerhet AB
Org.nr: 556856-0071
Bolaget skall bedriva elinstallationer med inriktning på starkström samt svagströmsinstallationer och konsultverksamhet avseende säkerhet, larm, telefoni, data samt därmed förenlig verksamhet.
S.O El AB
Org.nr: 556755-5114
Bolaget ska bedriva företrädesvis elinstallationer med inriktning på starkström och larm, telefoni, data samt därmed förenlig verksamhet.
SAJF Förvaltning AB
Org.nr: 556950-5687
Bolaget ska bedriva elinstallationer med inriktning på starkström samt svagströmsinstallationer, konsultverksamhet avseende säkerhet, larm, telefoni, data samt äga och förvalta fastigheter, värdepapper och lös egendom oc ...