Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Larm i Bromma

Cicron AB
Org.nr: 556479-6893
Bolaget skall bedriva marknadsföring, projektering och försäljning av produkter och tjänster inom larm och säkerhetsbranschen såsom yttre larm (skalskydd och försåtsskydd) direkt objektlarm samt behörighetsregistrering i ...
DIRECTPARTNER STOCKHOLM AB
Org.nr: 556563-5777
Bolaget skall sälja, installera och bedriva service av larm- anläggningar och säkerhetssystem, äga och förvalta lös och fast egendom handla med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
DN Security AB
Org.nr: 556705-1486
Bolaget ska bedriva installation, drift, service och försäljning av larm, säkerhetslösningar och övervakning samt konsultation kring detsammma och därmed förenlig verksamhet. Även så hantering av värdepapper och finansie ...
DN Security Scandinavian AB
Org.nr: 556798-9636
Bolaget skall bedriva installation och service av larm-, passage-, och kamerasystem samt säkerhets-, tele-, och datainstallationer och webbdesign samt handel och förvaltning av fast och lös egendom samt därmed förenlig v ...
DRAGOS LARM AB
Org.nr: 556754-7434
Bolaget skall vara verksamt inom handel med mät- och varningsinstrument samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Guard Systems Sverige AB
Org.nr: 556445-6704
Bolaget skall idka utveckling av stöldlarm för främst båtar och stå för drift och service av säkerhetssystemet samt driva handel med larm och servicetjänster och därmed förenlig verksamhet.
Hiss och Fastighetskonsulterna i Stockholm HB
Org.nr: 969768-3432
Bolagets verksamhet skall vara konsultation av hiss och fastigheter, fastighetsjour, reparationer samt underhåll , bevakning av fastigheter. Fastighetsförvaltning och utbildning inom området. Marin service och reparation ...
Larm & Teletjänst i Bromma AB
Org.nr: 556791-4501
Bolaget ska bedriva leverans av säkerhetssystemtjänster, elinstallationer, övrig teknisk konsultverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
MTN Elektronik & Brandskyddsteknik HB
Org.nr: 916601-2964
Konstruktion och service av elektronik för televisionsutrustning. Konstruktion och service av elektronik för larm och övervakning. Installation och service av brandskyddsteknisk utrustning. Inspelning och produktion av v ...
NordPro STHLM AB
Org.nr: 559036-2207
Aktiebolaget ska bedriva elinstallationer, larm, belysning- system, kablar för el, tele, datornätverk, kabel-TV, anslutning av el-utrustning och hushållsutrustning inklusive värmeelement, anläggningsarbeten för el och te ...
R.E. Constructor HB
Org.nr: 916606-8438
Byggmateriel, konsultverksamhet inom arkitekt, konstruktion och entreprenad. Import, försäljning, tillverkning och utveckling av elektronik inom radio, tv, data, larm, möbler, konstnärsprodukter, penslar, duk, papper och ...
Reklambolaget i Täby AB
Org.nr: 556470-5969
Bolaget har till föremål att bedriva reklamverksamhet, mässbygg- nation och montersystem med försäljning samt därmed förenlig verk- samhet samt bedriva marknadsföring, installation och försäljning av larm och säkerhetspr ...
Schumacher Bygg AB
Org.nr: 556895-2815
Företaget ska bedriva: Byggnation av bostäder och kommersiella lokaler Renovering och ombyggnad av bostäder och kommersiella lokaler Installationsarbeten rörande el, VA, larm och liknande Våtrumsarbeten enligt branschsta ...
TMP Alarm AB
Org.nr: 556740-8199
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva försäljning och installation av säkerhetsprodukter avseende larm, el, data, teleinstallationer samt brandskydd och därmed förenlig verksamhet.
TMP Brandskydd AB
Org.nr: 556948-4503
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva försäljning och installation av säkerhetsprodukter avseende larm, el, data, teleinstallationer samt brandskydd och därmed förenlig verksamhet. Vidare skall bolaget förvalt ...
TMP Säkerhet AB
Org.nr: 556565-4976
Bolaget skall bedriva elteknisk konsultverksamhet, bedriva försäljning och installation av säkerhetsprodukter avseende larm, el, data, teleinstallationer samt brandskydd. Vidare skall bolaget förvalta fast egendom och dä ...
TopRight Optoelectronics Scandinavia HB
Org.nr: 969642-2352
Bedriva handel med bilelektronik, mobiltelefoner, larm, datorer samt reservdelar och konsultation inom dessa områden. Tryckning av böcker och övriga trycksaker, handel med reklammedia, import av reklammedia samt därmed f ...