Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Larm i Borås

7H Bevakning AB
Org.nr: 556807-7811
Bolaget ska bedriva larm- och bevakningsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Borås Teleservice Installation AB
Org.nr: 556543-4064
Bolaget skall bedriva försäljning och installation av svagström och elektronik såsom larm, data, telefoner, paraboler och antenner samt installation av tele och svagström samt därmed förenlig verksamhet.
Direct Larm & Lås i Borås AB
Org.nr: 556532-3903
Bolaget skall bedriva larminstallationer, inköp och försäljning av säkerhetsutrustningar samt annan därmed förenlig verksamhet.
Direct Larm Borås AB
Org.nr: 556402-5293
Bolaget skall bedriva installation och försäljning av tekniska säkerhetsprodukter samt annan därmed förenlig verksamhet.
Direct Larm Skövde AB
Org.nr: 559009-5054
Bolaget skall bedriva larminstallationer, inköp och försäljning av säkerhetsutrustningar samt annan därmed förenlig verksamhet.
E Tech Nordic Produktion AB
Org.nr: 556879-4787
Tillverkning och reparationer av rör samt stålkonstruktioner, mantelskarvning av fjärvärme och fjärrkyla. Övervakning och mätning av kulvert larm, utveckling av rör och stål för byggkonstruktioner, samt renovering och ti ...
NG Elektriska HB
Org.nr: 969603-6673
El-företag: Nyinstallationer, reparationer, ombyggnader och service samt svagström och larm.
Vemmenhult Eltek AB
Org.nr: 556701-3882
Bolaget ska utföra elinstallationer, även installationer av hissar, rulltrappor, larm, antenner, åskledare och elektriska värmesystem och därmed förenlig verksamhet.