Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Lampor i Nykvarn

Belysningslogik Svenska AB
Org.nr: 556517-8521
Bolaget skall bedriva försäljning av kontorsutrustning främst med inriktning på belysning därjämte konsultverksamhet inom främst belysningsområdet samt därmed förenlig verksamhet.
Ljuspunkten i Södertälje AB
Org.nr: 556592-4312
Bolaget skall bedriva detaljhandel med armaturer samt äga och förvalta värdepapper och fastigheter ävensom idka därmed förenlig verksamhet.