Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Lampor i Mölndal

LUMITECH Belysning AB
Org.nr: 556242-3656
Aktiebolaget ska bedriva verksamhet med köp och försäljning av elartiklar och driva därmed förenlig verksamhet.
Lönns Elaffär i Mölndal AB
Org.nr: 556363-7098
Bolaget ska bedriva försäljning av belysning och elmaterial, elinstallationer samt ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
WTR konceptdesign AB
Org.nr: 556989-3927
Bolaget skall idka handel inom interiör och inredningsartiklar, lampor, möbler, kläder, skor och smycken från Asien.