Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Läkemedelsindustri i Uppsala

Amellnova AB
Org.nr: 556782-9444
Bolaget ska bedriva utveckling, produktion och marknadsföring av läkemedelsprodukter och medicinteknik, medicinsk konsultverksamhet samt idka därmed förenlig verksamhet.
AMO Uppsala AB
Org.nr: 556604-5422
Bolaget skall utveckla, tillverka och marknadsföra kemiska produkter för ögonkirurgi, ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet.
Double Bond Pharmaceutical International AB (publ)
Org.nr: 556991-6082
Bolaget ska bedriva verksamhet inom medicinteknik, läkemedel och annan därmed förenlig verksamhet.
Fresenius Kabi AB
Org.nr: 556561-6058
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva fabriksrörelse och handel inom läkemedelsbranschen, främst inom nutritionsbranschen , samt idka därmed förenlig verksamhet.
Hepalink Europé AB
Org.nr: 556800-1605
Bolaget skall bedriva forskning och utveckling inom biologi och medicin, utveckla nya tekniker för analys av kolhydrat-protein- interaktioner, utforska nya biomarkörer för klinisk diagnos, ta fram nya komponenter att anv ...
Kemwell AB
Org.nr: 556695-5752
Bolaget ska bedriva tillverkning av läkemedel och därmed förenlig verksamhet.
Octanuovo AB
Org.nr: 556146-7829
Bolaget verksamhet ska vara att bedriva handel med medicin teknik och vattenredning samt idka därmed förenlig verksamhet.
Orexo AB
Org.nr: 556500-0600
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, bedriva forskning och utveckling, tillverkning, marknadsföring och försäljning av läkemedel och diagnostiska beredningar, att förvalta fast och lös ...
Q-Med AB
Org.nr: 556258-6882
Bolaget skall bedriva tillverkning, försäljning, och kursverksam- het inom det medicinska området och förmedling av immateriella rättigheter inom detta område samt därmed förenlig verksamhet.