Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Läkemedelsindustri i Upplands väsby

Biosensor Applications International AB
Org.nr: 556670-3350
Bolagets verksamhet är att utveckla, tillverka och bedriva handel med avancerade biosensorsystem för detektering av extremt små mängder av olika ämnen i gasform, äga och förvalta fast och lös egendom samt bedriva andra d ...
CEDERROTH AB
Org.nr: 556052-5478
Bolaget skall tillverka'ocheller försälja kemisk-tekniska och farmaceutiska produkter, livsmedel samt förnödenheter och maskiner för industriella och andra ändamål, huvudsakligen inom nämnda branscher samt bedriva därmed ...
Pharbio Medical International AB
Org.nr: 556170-9451
Bolaget skall bedriva forskning, utveckling och marknadsföring av biologiska läkemedel samt därmed förenlig verksamhet. Vidare skall bolaget bedriva handel med aktier och andra värdepapper.